We help the world growing since 2004

Раствор на нитроцелулоза

Нараствор на нитроцелулозасе состои од различни спецификации на нитроцелулоза и технички растворувачи кои одговараат на техничките барања. Се користи во производството на бои, мастило, козметика и лепила. Растворот на нитроцелулозата произведен од нашата компанија е обработен со високотехнолошки процес. предноста е во тоа што има добра стабилност, лесен транспорт, складирање, јасен и транспарентен изглед, а перформансите против пожолтување се супериорни. Aibook произведува високо цврста содржина на нитроцелулозен раствор со супериорна нитроцелулоза како суровина, како на пр.мастило раствор на нитроцелулоза,премачкување раствор на нитроцелулоза,лепила раствор на нитроцелулозаи поддржан со напредна технологија и опрема.Нашиот материјал ја има предноста во високата содржина на цврсти материи, визуелна транспарентност и отсуство на очигледни нечистотии.Може да послужи како идеални суровини за производство на висококвалитетни нитроцелулозни производи и може да се приспособат според барањата на клиентите.