We help the world growing since 2004

Рафиниран памук

Рафиниран памуке еден вид целулоза и се прави со рафинирање на памучната линтер.Рафинираниот памук е главниот материјал за производствонитроцелулоза(нитроцелулоза), бара длабоко знаење за процесот - од алкално пулпирање, белење, сушење и рафиниран процес.

Памучните линтери имаат висока зрелост, рафинираниот памук направен од памучните линтери има висока алфа

содржина на целулоза, реакција на етерификација за намалување на степенот на полимеризација во мала амплитуда.
широко користен во храната, текстилот, целулозниот етер, градежните материјали, медицината, хемикалиите, пластиката, електрониката, војската, производството на хартија, металургијата, воздушната и многу други области, познати како „специјален индустриски мононатриум глутамат“