We help the world growing since 2004

Нитроцелулоза

Хемиското име на нитроцелулоза ецелулоза нитрат, кој главно се состои од рафиниран памук и средства за влажнење како што се етанол, ИПА и вода.Нејзиниот изглед е бела или малку жолта памучна вата, невкусна, нетоксична и разградлива, која припаѓа на материјали за заштита на животната средина.

Нитроцелулозата може да се подели на L степен нитроцелулозаиНитроцелулоза од класа Hспоред содржината на азот.

Нитроцелулозата е главната суровина за производство на раствор од нитроцелулоза, кој главно се користи во мастило, дрвени облоги, средство за доработка на кожа, разни нитроцелулозни бои, огномет, гориво и дневна козметика.
AiBook е лидер на пазарот во понудата на висококвалитетни и низок вискозитет степени на нитроцелулоза за индустријата за мастило со признаена јачина во сорти растворливи во алкохол.